EN YT FB
flowers flowers 2 3

Test zintegrowany według FMF (Fetal Medicine Foundation)

Test zintegrowany FMF to ocena indywidualnego ryzyka urodzenia dziecka z anomalią chromosomalną dzięki połączonemu badaniu markerów ultrasonograficznych, wchodzących w skład tzw. USG genetycznego, oraz biochemicznych, z krwi ciężarnej.
Badania te muszą zostać wykonane w tym samym dniu, między 11 a 13+6 dni tygodniem ciąży, gdy wartość CRL jest pomiędzy 45mm a 84mm. Metoda ta pozwala na wykrycie w pierwszym trymestrze ciąży od 85% do 90% nieprawidłowych płodów. Na podstawie wyników badań za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego lekarz diagnosta posiadający certyfikat FMF do wykonywania testu zintegrowanego dokonuje oceny ryzyka wystąpienia u płodu niżej wymienionych anomalii chromosomalnych:

  • trisomia 18 (zespół Edwardsa)
  • trisomia 21 (zespół Downa)
  • trisomia 13 (zepół Patau).

Po zakończonej diagnostyce pacjentka otrzymuje wydruk indywidualnego ryzyka urodzenia dziecka z wyżej wymienionymi patologiami genetycznymi w porównaniu do średniego ryzyka w populacji.

Cena badania (550 PLN Pacjentki prowadzące ciąże w Medfeminie, 650 PLN Pacjentki nie prowadzące ciąży w Medfeminie) obejmuje:

wykonanie USG genetycznego – 250 (350) PLN
testy biochemiczne (Pappa, betaHCG na aparacie Kryptor) wraz z oceną w programie FMF i wydrukiem – 350 PLN (250 PLN badania laboratoryjne, 100 PLN opracowanie wyniku i wyliczenie ryzyka)
Ewentualna dodatkowa konsultacja wyniku z lekarzem prowadzącym płatna dodatkowo – 100 PLN