EN YT FB
flowers flowers 2 3

Chirurgia mikrograficzna Mohsa

Chirurgia mikrograficzna Mohsa (CMM) – etapowe wycięcie nowotworów ze śródoperacyjną kontrolą histopatologiczną marginesów. 

Jakie są metody w leczeniu nowotworów skóry?

W leczeniu nowotworów skóry stosowanych jest wiele metod, między innymi: kriochirurgia, radioterapia, terapia fotodynamiczna, czy wycięcie chirurgiczne. Ich dobór zależy od charakterystyki danego przypadku nowotworu, a w szczególności – od przewidywalnego (na podstawie znanych czynników ryzyka) stopnia agresji.

Co to jest chirurgia mikrograficzna Mohsa? Jak wygląda leczenie?

Chirurgia mikrograficzna Mohsa jest metodą która umożliwia radykalne i jednocześnie wybiórcze usunięcie nowotworu, dzięki etapowemu wycięciu chirurgicznemu z pełną śródoperacyjną kontrolą histopatologiczną marginesów. Niezbędnym warunkiem prowadzenia takich badań histologicznych jest skośno-horyzontalne wycięcie guza z następową – specyficzną i szybką preparatyką tkanek. Wycięte tkanki są opracowywane pojedynczo lub dzielone na fragmenty; każdy z nich jest oznaczony kodem kolorystycznym. Tkanki te wraz z markerami są orientowane przestrzennie z zastosowaniem dokładnej dokumentacji graficznej, tzw. mapy guza (tumor mapping). Są one następnie zamrażane, formowane i wklejane w marznące medium naniesione na stolik kriostatu (czynności te są wykonywane w natrysku ciekłego azotu w specjalnym urządzeniu laboratoryjnym, opatentowanym przez Andrzeja Bieńka i dr inż. Janusza Szymkowskiego). Po umieszczeniu w kriostacie wykonuje się skrawki, odpowiadające całemu marginesowi chirurgicznemu. Następnie, po ich utrwaleniu i zabarwieniu powstają preparaty histologiczne; czas ich sporządzania wynosi przeciętnie 30 minut.  W trakcie badania pod mikroskopem stwierdza się, czy marginesy chirurgiczne są wolne od nowotworu, czy też widoczne są w nim ich nacieki. Jeżeli nie ma nowotworu – rana pooperacyjna jest zamykana z zastosowaniem odpowiednio dobranej metody rekonstrukcyjnej. Jeżeli występują nacieki nowotworu – ich lokalizacja jest dokładnie określana i zaznaczana na „mapie guza”. Umożliwia to w dalszym etapie wybiórcze wycięcie chirurgiczne bez nadmiernego wycinania tkanek zdrowych. Cykl wycięcie – badanie histologiczne trwa aż do momentu całkowitego usunięcia tkanek nowotworowych, co może mieś miejsce po różnej liczbie etapów (wg. naszego doświadczenia od 1 do 11). Dopiero po stwierdzeniu braku nacieków nowotworu w ostatnim etapie wycięcia czyli w całym marginesie wycięcia, zarówno bocznym jak i głębokim – ubytek może być zamknięty. Stosowane są różne metody rekonstrukcyjne, np.: z zastosowaniem zeszycia, plastyki przeszczepami lub płatami. Czasem najkorzystniejszą opcją jest jednak pozostawienie rany do zagojenia samoistnego.

W jakich przypadkach należy leczyć nowotwory skóry?

Leczenie sposobem chirurgii mikrograficznej Mohsa jest wskazane głównie w rakach podstawnokomórkowych zaawansowanych, źle odgraniczonych, nawrotowych, w agresywnych odmianach histologicznych. Ze względu na możliwość zaoszczędzenia zdrowych tkanek szczególne wskazanie stanowią guzy zlokalizowane w miejscach o najwyższym znaczeniu kosmetycznym i funkcjonalnym (powieki, nos, środek twarzy).W porównaniu do klasycznych form leczenia raków skóry (w tym – rutynowego wycięcia chirurgicznego z określonym przedoperacyjnie marginesem wycięcia), metoda chirurgii mikrograficznej Mohsa pozwala na uzyskanie wysokich wskaźników wyleczalności (nawrotowość od 1 -2% dla raków podstawnokomórkowych z grupy niskiego ryzyka do ok 5-6% dla guzów wysokiego ryzyka). W naszym ośrodku nie stosujemy tej metody w leczeniu czerniaków.

W szpitalu Medfemina we Wrocławiu zabiegi przeprowadza: Dr hab. n. med. Andrzej Bieniek

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń! tel. (71) 333 000 3 lub napisz do nas: szpital@medfemina.pl

tagi: dr Bieniek wrocław,  mohs wrocław, chirurgia mikrograficzna wrocław, nowotwór skóry wrocław, rak skóry wrocław, andrzej bieniek medfemina, mohs cena wrocław, dermatolog wrocław, chirurgia dermatologiczna wrocław, chirurgia mohsa, metoda mohsa, rak skóry, choroby skóry, metoda mohsa