EN YT FB
flowers flowers 2 3

Zofia Borowiec – dorobek naukowy

Doktorant nauk medycznych, specjalizant ginekolog – położnik

Dorobek naukowy (wybrane publikacje):

 1. Jerzy Florjański, Mariusz Zimmer, Zofia Borowiec, Michał Pomorski, Henryk Filipowski: Complication rates in the second and third trimester of spontaneous twin pregnancies and twin pregnancies after in vitro fertilization. Neuroendocrinol.Lett. 2010 Vol.31 no.3; s.384-389, IF: 1.621 Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 2. Mariusz Zimmer, Joanna Michniewicz, Zofia Borowiec: Poród siłami natury czy cięcie cesarskie w ciąży niedonoszonej. Fam.Med.Prim.Care Rev. 2010 Vol.12 no.2; s.511-514, Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
 3. Dorota Wilczyńska, Joanna Michniewicz, Zofia Borowiec,Mariusz Zimmer.: Ciąża fizjologiczna. W:Medycyna rodzinna – co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.332-337, ISBN 978-83-61415-14-5, Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 4. E[wa] Willak-Janc, I[wona] Wójcik, A[licja] Chybicka, E[wa] GorczyńskaZ[ofia] Borowiec [Szczyra], A[gnieszka] Dyla.: Inhaled corticosteroids in some pulmonary complications and respiratory function changes after bone marrow transplantation in children. Allergy Clin.Immunol.Int. 2003 Vol.15 supl. no.1; poz.P-21-17
  Abstracts of the World Allergy Organization Congress-XVIII ICACI Vancouver (Canada) 7-12 September 2003
 5. E.Gorczyńska, D.Turkiewicz, J.Toporski, K.Kałwak, A.Dyla, Z.Borowiec [Szczyra], A.Chybicka. Late pulmonary complications in children and adolescents undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation. EBMT Working Party Paediatric Diseases – Noordweig 18-20.06.2004
 6. E.Gorczyńska, K.Rybka, D.Turkiewicz, J.Toporski, K.Kałwak, A.Dyla, Z.Borowiec [Szczyra], A.Chybicka. Prevalence and clinical outcome of human polyoma virus infection in children and adolescents after hematopoietic progenitor cell transplantation. Advances in Pediatric Bone Marrow Transplantation and Oncology. Edds. A.Chybicka, B.Kazanowska, J.Toporski 2004; 37-41.
 7. E.Gorczyńska, K.Rybka, D.Turkiewicz, A.Dyla, Z.Borowiec [Szczyra], J.Toporski, K.Kałwak B.Jankowski, A.Chybicka. Successful cidofovir treatment of late-onset hemorrhagic cystitis in children after allogeneic hematopoietic cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2003; 31(Suppl.1): S228 (Abstr.P769) 29thAnnual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Istanbul 20-23.06.2003 ( IF 2, 172, KBN 0,6875)
 8. Agnieszka Dyla, Zofia Borowiec [Szczyra] : Etiologia, czynniki ryzyka i występowanie krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego u dzieci po allogenicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych
  W:VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 28-30 III 2003; s.49-50 poz.11
 9. Agnieszka Dyla, Zofia Borowiec [Szczyra].: Przewlekła choroba przeszczep przeciw gospodarzowi z zajęciem płuc jako poważny problem kliniczny u dzieci po allogenicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych
  W:VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 28-30 III 2003; s.50-51 poz.13
 10. A.Dyla, E.Gorczyńska, J.Toporski, D.Turkiewicz, K.Kałwak, Z.Borowiec [Szczyra], D.Wójcik, M.Słociak, M.Ussowicz, A.Chybicka. Long-term follow up of patients undergoing hematopoietic progenitor cell transplantation in childhood. Advances in Pediatric Bone Marrow Transplantation and Oncology. Edds. A.Chybicka, B.Kazanowska, J.Toporski 2004; 74-78.
 11. Ewa Gorczyńska, Dominik Turkiewicz, Katarzyna Rybka, Jacek Toporski, Krzysztof Kałwak, Agnieszka DylaZofia Borowiec [Szczyra], Alicja Chybicka.: Incidence, clinical outcome, and management of virus-induced hemorrhagic cystitis in children and adolescents after allogeneic hematopoietic cell transplantation
  Biol.Blood Marrow Transplant. 2005 Vol.11 no.10; s.797-804
  IF: 3.561
 12. E.Gorczyńska, K.Rybka, D.Turkiewicz, J.Toporski, K.Kałwak, A.Dyla, Z.Borowiec [Szczyra], A.Chybicka. Human polyoma viridae and adenoinfection in children and adolescents after hematopoietic progenitor cell transplantation. EBMT Working Party Paediatric Diseases – Noordweig 18-20.06.2004