EN YT FB
flowers flowers 2 3

Wymaz z kanału szyjki macicy na posiew i antybiogram (tlenowce i beztlenowce)

Wymaz z kanału szyjki na posiew i antybiogram.

Badanie bakteriologiczne wydzieliny pobranej z kanału szyjki, która fizjologicznie powinna być jałowa. Gdy zostanie stwierdzona w tej wydzielinie obecność drobnoustrojów, konieczna jest ich identyfikacja i ocena wrażliwości na antybiotyki. Badanie to wykonuje się u pacjentek przed zabiegami ginekologicznymi w celu wykluczenia obecności drobnoustrojów w kanale szyjki oraz u kobiet w ciąży, zwłaszcza w przypadku istnienia objawów infekcji i zagrażającego porodu przedwczesnego.

U kobiet ciężarnych zaleca się wykonanie w 35-38 hbd kontrolnego wymazu z kanału szyjki macicy w ramach profilaktyki zakażeń paciorkowcem β-hemolizującym (GBS). Bakteria ta często kolonizuje drogi rodne, nie dając objawów, nie zagrażając ani matce, ani płodowi w macicy. Stanowi jednak poważne niebezpieczeństwo dla noworodków urodzonych siłami natury, powodując zapalenia płuc, bakteriemie a czasem nawet posocznicę. Identyfikacja tej bakterii w szyjce macicy jest wskazaniem do intensywnej antybiotykoterapii w okresie okołoporodowym.