EN YT FB
flowers flowers 2 3

Dr n.med. Marek Łuciuk

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej lekarz oraz lekarz dentysta, lekarz wykonujący zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej twarzy, chirurgii szczękowo-twarzowej, dermatochirurgii oraz medycyny estetycznej.

Moją pasją jest Twarz. Do tematu twarzy i szyi od samego początku podchodzę kompleksowo (biorąc pod uwagę zarówno rusztowanie kostne części twarzowej czaszki jak i tkanki miękkie twarzy zarówno w zakresie korekty chirurgicznej jak i medycyny estetycznej). Kompleksowe podejście do wszystkich problemów związanych z twarzą i szyją umożliwiają mi posiadane kwalifikacje, przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne, doświadczenie zawodowe weryfikowane regularnie poprzez odbywane warsztaty, kursy, szkolenia, staże w jednych z najlepszych ośrodków na świecie. Zajmuje się chirurgią szczękowo-twarzową i stomatologiczną, chirurgią plastyczną twarzy, medycyną estetyczną oraz chirurgią skóry (zarówno w okolicy twarzy jak i innych regionów ciała). Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie dobierając odpowiednie techniki, metody, rodzaje zabiegów biorąc pod uwagę wskazania, oczekiwania, możliwości, ograniczenia, ryzyko i rodzaje powikłań oraz możliwości finansowe.

Doświadczenie:

 • W roku 2006 ukończyłem studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym uzyskując tytuł lekarza dentysty
 • W 2010 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uzyskując tytuł lekarza medycyny.
 • W 2009 roku rozpocząłem specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej a w 2011 roku studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Otolaryngologii,Chirurgii Głowy i Szyi we Wrocławiu.
 • W 2016 zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.
 • W 2017 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie medycyny, kierunek Otolaryngologia.
 • W latach 2011 do 2016 był zatrudniony w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. W tym czasie aktywnie uczestniczył w pracy oddziału oraz będąc na studiach doktoranckich, w dyscyplinie medycyna, specjalności Otolaryngologia prowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne ze studentami 6 roku wydziału lekarskiego z przedmiotu Laryngologia.
 • W latach 2015-2016 ukończył studia podyplomowe w zakresie Kosmetologia Lekarska z Medycyną Estetyczną w  Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. A w 2022 roku ukończył studia podyplomowe z Prawa Medycznego na Uniwersytecie Wrocławskim, wydział Prawa.
 • W latach 2014 do 2016 był zatrudniony w ramach wolontariatu na oddziale Dermatologii, Wenerologii i Alergologii na pododdziale Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu, gdzie aktywnie uczestniczyłem w pracy oddziału, zabiegach operacyjnych w znieczuleniu miejscowym i ogólnym pod opieką kierującego oddziałem doktora habilitowanego, chirurga plastyka Andrzeja Bieńka.
 • W latach 2015 do 2017 zatrudniony był w ramach wolontariatu w klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w Centrum onkologii w Gliwicach, gdzie aktywnie uczestniczył w pracy oddziału i bloku operacyjnego pod opieką kierującego oddziałem profesora Adama Maciejewskiego
 • Uczestniczył w wielu szkoleniach, wykładach, warsztatach i kongresach zarówno w kraju jak i za granicą. Odbył liczne staże zawodowe m. in. w Niemczech, Portugalii, Włoszech, Belgii, Austrii, USA, Korei.
 • W kręgu głównych zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje chirurgia plastyczna twarzy, chirurgia ortognatyczna i szczękowo-twarzowa i stomatologiczna, implantologia, chirurgia skóry i medycyna estetyczna (szczególne miejsce zajmują procedury takie jak: całkowita korekta nosa i przegrody, lifting twarzy i szyi, lifting skroni, brwi, czoła, korekta powiek górnych i dolnych, korekta odstających uszu, implanty twarzy, lifting wargi górnej, chirurgia ortognatyczna, traumatologia w zakresie twarzy, usuwanie zmian barwnikowych/guzków/nowotworów skóry wraz z rekonstrukcja powstałych ubytków, implanty zębowe i jarzmowe (zygomatyczne), rozszczepy oraz zabiegi medycyny estetycznej).
Zarówno jako student a następnie lekarz mocno związany był z pracą na Uczelni, będąc członkiem i pełniąc różne funkcje w Towarzystwach Naukowych oraz Organach Uczelni Medycznej we Wrocławiu m.in. kilka kadencji w Radzie Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, Radzie Wydziału Stomatologicznego, Komisji Dydaktycznej. Aktywnie działał w różnych Kółkach Naukowych i Organizacjach zarówno studenckich jak i lekarskich.
Od wielu lat jestem aktywnym członkiem europejskiego towarzystwa chirurgii plastycznej twarzy (EAFPS) oraz azjatyckiego towarzystwa chirurgii plastycznej.
Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w stażach, kongresach, warsztatach i szkoleniach w rożnych krajach zarówno w Unii Europejskiej jak i na innych kontynentach. Odbywał staże m.in. w Portugalii (Lizbona), USA (Conecticut), Włoszech (Perugia), Niemczech (Berlin Accident Hospital w 2014, 2015), Belgii (AZ Saint-John’s Hospital Brugia 2017) Korea (Daegu 2019, 2022).
Prowadzi szkolenia z zakresu chirurgii skóry, chirurgii plastycznej twarzy, chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej dla lekarzy różnych specjalności.
Byłem wieloletnim członkiem, a w niektórych organizacjach nadal jestem m.in. takich jak:
 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi (PTORLChGiSz),
 • Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi wchodząca w skład International Federation of Head & Neck Oncologic       Societies (IFHNOS),
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS),
 • Polskie TowarzystwoChirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej (PTChSiST), Polskie Towarzystwo Stomatologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii (PACMFS),
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii (POLFACES),
 • Europejskie TowarzystwoChirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS),
 • Azjatyckie Towarzystwa Chirurgii Plastycznej (ASIA PACIFIC Anti-Aging Society).
Znajomość języków obcych:
 • angielski – poziom zaawansowany
 • włoski
 • niemiecki

Szczególne zainteresowania zawodowe:

Chirurgia plastyczna i estetyczna twarzy:

 • operacja nosa / pełna korekta nosa (open and close rhinoplasty),
 • korekty przegrody nosa (septoplasty),
 • plastyki małżowin nosowych dolnych (conchoplasty),
 • korekta / plastyka powiek górnych i dolnych (blepharoplasty),
 • poprawa wiotkości twarzy i szyi: lifting twarzy i szyi, lifting środkowego piętra twarzy, lifting okolicy skroniowo-czołowej (facelifting, midfacelift, temporallift),
 • lift brwi (browlift),
 • korekcja odstających uszu,
 • modelowanie bródki i policzków implantami silikonowymi,
 • lift wargi górnej,
 • liposukcja podbródka.

Chirurgia szczękowo-twarzowa (Ortognatyka) i stomatologiczna:

 • traumatologia, leczenie urazów w zakresie kości twarzy i tkanek miękkich twarzy,
 • korekcja wad gnatycznych twarzy ( zabiegi jedno-, dwuszczękowe, genioplastyka),
 • kortykotomia (wspomagana metoda leczenia ortodontycznego),
 • rozszczepy,
 • rekonstrukcja szczęki i żuchwy przeszczepami kości własnej,
 • usuwanie zębów zatrzymanych,
 • kiretaż otwarty,
 • resekcja wierzchołka korzenia zęba,
 • implantologia i protetyka stomatologiczna,
 • plastyka połączenia ustno-zatokowego,
 • nacięcie i drenaż ropnia,
 • operacyjne usunięcie torbieli,
 • podcięcie wędzidełka wargi i języka,
 • odsłonięcie zęba zatrzymanego przed planowanym leczeniem ortodontycznym,
 • pokrycie recesji dziąseł,
 • i inne.

Dermatochirurgia (twarzy i innych okolic ciała):

 • usuwanie znamion barwnikowych, torbieli, brodawek wirusowych skóry, nowotworów skóry (rak skóry np. BCC, czerniak, kpl łagodne) z następową rekonstrukcją ubytku,
 • trądzik odwrócony,
 • usuwanie znamion chirurgią mikrograficzną Mohsa (MOHS),
 • trądzik różowaty nosa (Rhinophyma).

Medycyna estetyczna:

 • liposukcje i lipofiling twarzy,
 • korekcje za pomocą kwasu hialuronowego (modelowanie i powiększanie ust, wolumetria, liftingi),
 • toksyna botulinowa (botoks),
 • zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego lub/ i komórek macierzystych z tłuszczu,
 • mezoterapia,
 • stymulatory tkankowe,
 • laseroterapie.