EN YT FB
flowers flowers 2 3

Dr Alicja Halbersztadt

Doktor nauk medycznych, specjalista ginekolog – położnik

Studia:

  • Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Lekarski 1993-2000 r.
  • Studia doktoranckie-kierunek ginekologia i położnictwo 2001-2006 r.

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

  • specjalizacja położnictwo i ginekologia (I/II stopień)- 2008 r.
  • obrona rozprawy doktorskiej i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych- 2006 r.
  • Od 2001r. praca i staż szkoleniowo- specjalizacyjny w II Katedrze Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
  • 2003- 2005 r. dyżury lekarskie w oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Miejskiego im. A.Falkiewicza we Wrocławiu.
  • 2006-2009 r praca na etacie asystenta w Laboratorium Immunologii Rozrodu Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

  • PTG- Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
  • TBR- Towarzystwo Biologii Rozrodu
  • FMF – Fetal Medicine Foundation (Fundacja Medycyny Płodowej) – certyfikat do badań genetycznych

O sobie:

Uwielbiam wędrówki po górach. Lubię też sport, w lecie- pływanie, zimą jazdę na nartach.